Thứ sáu, 18/08/2017
GPHHCÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất

Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

 

Khẩu Hiệu : "Sự Thật Trong Yêu Thương"

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

10/03/1944

Sinh

Thạch Thất, Hà Sơn Bình, Việt Nam

01/04/1987

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam

29/03/2010

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

15/06/2010

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

01/03/2011

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam


Ðức Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long, PSS

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa

 

Khẩu Hiệu : "Mang vào mình mùi chiên"

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

25/01/1953

Sinh

Hà Nội, Việt Nam

29/12/1990

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Tu Ðoàn Xuân Bích, Việt Nam

15/06/2013

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

6/09/2013

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

GIỜ LỄ (TIMES OF MASS)
NGÀY THƯỜNG (WEEK-DAYS): 19:00

CHÚA NHẬT (SUNDAY): 09:00; 19:00

Chầu MTC: Thứ Năm trước thánh lễ *
* Adoration of Sacrament: before Mass on Thursday *

Giải tội trước và sau thánh lễ *
* Confessions before and after Mass *
Đức Thánh Cha mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót 8.12.2015
LIÊN KẾT
Tiêu điểm
Ngoài 127 tân tòng được lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm, giáo xứ còn có 43 em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, 61 em thiếu nhi dưới 10 tuổi được rửa tội và 143 em được rước lễ lần đầu vào ngày hôm trước. Sau thánh lễ còn có 15 đôi bạn trẻ được cử hành Bí Tích Hôn Phối.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web: OnIP™